Sõna on tegevjuhil

Üha mõjukama ühiskonnaelus osalejana ja tööstusharu ühe suurima ettevõttena lasub Ramuddenil eriline vastutus säästvasse arengusse panustamise eest.

Hea kasv vaatamata keerulisele aastale

Morten Finslo, tegevjuht
Sarnaselt teistele ettevõtetele on ka meie äritegevust möödunud aastal mõjutanud paljud ebakindluse tegurid. Vaatamata sellele oleme jätkanud tarnimist nii vanadel kui ka uutel turgudel ning teinud seda suurepäraselt. Olen siiralt uhke selle töö üle, mida organisatsioon iga päev teeb.
 
Ma asusin 2022. aasta suvel tööle Ramuddeni tegevjuhina Põhjamaades, Baltikumis ja Kanadas. Samal ajal määrati Ramuddeni asutaja ja endine tegevjuht Hans-Olov Blom Ramudden Globali kontserni tegevjuhiks. See on hästi juhitud ettevõte ja väärtuslik pärand, mida ma nüüd saan juhtida.
 
Millised on minu tulevikuambitsioonid? Loomulikult tahan ma säilitada meie mentaliteeti, Ramuddeni vaimu, milleks on kohalik ettevõtlikkus, kliendi esikohale seadmine, meeskonnamäng ja tugev edasiminek. Samal ajal peame ettevõtet kohandama uute suuremate väljakutsetega. Tegutseme nüüd enamatel turgudel, meil on rohkem töötajaid ja me oleme muutumas oma tööstusharus üha olulisemaks tegijaks. Seetõttu peame hakkama tegema asju teisiti ja võtma suurema vastutuse, et olla pikaajaliselt jätkusuutlik.
 

Mitu olulist ettevõtete omandamist

Aasta tipphetked siis? Lisaks oma olemasolevatest depoodest toodete ja teenuste tarnimise väga heale kasvule oleme avanud neli uut depood Rootsis ja Soomes. Rootsis oleme omandanud Halleskog & Hansson AB ja Norras oleme tugevdanud oma suutlikkust Opplæring Vesti ja Kursbyen.no omandamisega.
 
Oleme end aasta jooksul seadnud sisse ka Taanis. Samuti on mul hea meel meie 350 uue kolleegi üle Kanadas, kus oleme omandanud ettevõtted, mis parandavad meie võimekust teetööde digitaliseerimisel. Näen, et rahvusvahelise kasvu kaudu toimub ka meie turvalise töökeskkonna põhimõtete eksportimine.
 

Seistes ühiskondliku arengu keskel

Oleme ühiskondliku arengu keskel ja näeme, kuidas jätkusuutlikkuse nõudeid kõikjal karmistatakse. Meie kliente mõjutavad üha enam riiklikud kliimaeesmärgid ja uued õigusaktid, mis suurendavad huvi ringmajanduse ja ressursitõhususe vastu ning suunavad tooteid rentima nende omamise asemel. See ajendab meid veelgi parendama oma toodete ja teenuste turvalisust ja tõhusust.
 
Digitaliseerimine on seoses sellega oluline edutegur – uued lahendused aitavad meil suurendada tööohutust, pikendada toodete kasutusiga ja vähendada CO2 heitkoguseid.
 

ISO sertifikaadid ja uus jätkusuutlikkuse juht

Aasta jooksul viisime läbi ettevõtte taassertifitseerimise kvaliteedistandardile ISO 9001, keskkonnastandardile ISO 14001 ja töökeskkonna standardile ISO 45001. 2022. aasta lõpus värvati tööle ka kogu Ramudden Globali kontserni ESG-juht, s.o inimene, kes aitab meil tõsta jätkusuutlikkuse taset kõigil turgudel.
 
Edaspidi keskendume veelgi enam kogu meie tööstusharu suunamisele turvalisemate ja jätkusuutlikumate lahenduste poole. Samuti laiendame oma kompetentsibaasi ja kaitseme oma töötajaid. Lõppkokkuvõttes loodan, et kõik, nagu minagi, tunnevad uhkust selle üle, et meie Ramuddenis hoolitseme selle eest, et inimesed iga päev vigastusteta koju jõuaksid.
 
Morten Finslo,
Ramuddeni tegevjuht