ArveldamineMeie tarnijatele

Juhised arvete koostamiseks ja edastamiseks Ramudden OÜ´le, org.no. 12969700

Külastusaadress

Ramudden

Artelli 16/18

Tallinn, 10621

Leia meid

Postiaadress

Ramudden
Artelli 16/18
Tallinn, 10621

Org.no. 12969700

Meie tarnijatele

Kõik arved palume meile saata elektrooniliselt alljärgnevale aadressille:

Artelli 16/18
10 621 Tallinn, Eesti; või

Võimalusel palume saata kõik arved elektrooniliselt aadressile: 12969700@ramudden.ee 
Üldjuhul kehtib meil tarnijatele 30-päevane maksetähtaja kohustus.

 

Juhised arvete koostamiseks ja saatmiseks Ramudden OÜ´le

Lisaks kehtivatele Maksuameti üldistele nõuetele arvete esitamise kohta on Ramudden OÜ´l omad lisanõuded, millega palume arvestada meile arvete esitamisel. Selleks, et saaksime teie arvet töödelda ja tasuda, eeldame, et arve märgistus vastab järgmisele mudelile:

KKKK-OKK-OOOOOOOOOO
Konto – Osakond/rendipunkt - Objekt/projekt
Kontaktisik

Meiepoolne kontaktisik/teenuse tellija peab tarnijale teatama õige kulukonto numbri, osakonna/rendipunkti ja projektinumbri, et arveldamine saaks toimuda ülaltoodud juhiste järgi.

Konto näitab arve/arverea kulutüüpi – näiteks 5480 tööriided. Kulukonto number koosneb neljast numbrist.

Osakond ja/või rendipunkt kes teenuse või toote tellib. Koosneb kuni kolmest numbrist näiteks, 3, 42 või 900.

Objekti või projekti numbrid võivad olla järgnevad: Projektinumber, sõiduki registreerimisnumber või tellimuse number.

· Projektinumber - 1–10 numbrit vastavalt projektile eelnevalt genereeritud unikaalsest numbrist
· Sõiduki registreerimisnumber - Näiteks 005MPR
· Ostutellimuse number - Näiteks EE04-000628

Kontaktisik - Ramudden OÜ poolt tellimuse teinud isiku ees- ja perekonnanimi.

Kui tarnija poolt esitatud arve ei vasta meie ülaltoodud arvete märgistamise ja esitamise nõuetele, on meil õigus arvet tasumisele mitte saata, mis tähendab, et tarnijana peate meile väljastama ja uuesti saatma korrektse arve.

Arveldusjuhiseid puudutavate küsimuste korral võtke meiega ühendust info@ramudden.ee 

 

Tarnetingimused, Tarneaadress, filiaali nimi

Estonia - Ramudden OÜ
Org.no. 12969700
Pdf-invoice are sent to: 12969700@ramudden.ee 

Sweden - Ramudden AB
Org.no 556674-6730
e-invoice GLN-nummer: 7365566746735
Pdf-invoice are sent to: 5566746730@ramudden.se 

Norway - Ramudden Norge AS
Org.no. 913798317
Pdf-invoice are sent to: 913798317@ramudden.no    
Peppol ID: 9908:913798317

Finland - Ramudden OY
Org.no. FI24654455
Pdf-invoice are sent to: 24654455@ramudden.fi   
GLN-nummer: 003724654455